ΤΙΜΕΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στη Σκύρο

Περίοδος A
(01/04/2019 – 30/06/2019)

Δίκλινο ….. –,–€
Τρίκλινο … –,–€

Περίοδος B
(01/07/2019 – 31/08/2019)

Δίκλινο ….. –,–€
Τρίκλινο … –,–€

Περίοδος Γ
(01/09/2019 – 31/10/2019)

Δίκλινο ….. –,–€
Τρίκλινο … –,–€