ΤΙΜΕΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στη Σκύρο

Περίοδος A
(01/04/2017 – 30/06/2017)

Δίκλινο ….. 00,00€
Τρίκλινο … 00,00€

Περίοδος B
(01/07/2017 – 31/08/2017)

Δίκλινο ….. 00,00€
Τρίκλινο … 00,00€

Περίοδος Γ
(01/09/2017 – 31/10/2017)

Δίκλινο ….. 00,00€
Τρίκλινο … 00,00€