ΤΙΜΕΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στη Σκύρο

Περίοδος A
(01/04/2019 – 30/06/2019)

Δίκλινο ….. 50,00€
Τρίκλινο … 55,00€

Περίοδος B
(01/07/2019 – 31/08/2019)

Δίκλινο ….. 80,00€
Τρίκλινο … 90,00€

Περίοδος Γ
(01/09/2019 – 31/10/2019)

Δίκλινο ….. 50,00€
Τρίκλινο … 55,00€