ΤΙΜΕΣ

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια στη Σκύρο

Περίοδος A
(01/04/2022 – 30/06/2022)

Δίκλινο …..  – – ,- – €
Τρίκλινο …  – – ,- – €

Περίοδος B
(01/07/2022 – 31/08/2022)

Δίκλινο …..  – – ,- – €
Τρίκλινο …  – – ,- – €

Περίοδος Γ
(01/09/2022 – 31/10/2022)

Δίκλινο …..  – – ,- – €
Τρίκλινο …  – – ,- – €